TR Doktor

Göğüs Cerrahisi Nedir?

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve bölgelerin, (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) ait hastalıkların travmaları ve cerrahi tedavileri ile ilgili branştır.

Göğüs Cerrahisi İlgi Alanları

 • Akciğer kanseri
 • Akciğer zarı kanseri (Mezotelyoma)
 • Nefes borusu tümörleri
 • Nefes borusu daralmaları
 • Timus bezinin tümörleri
 • İleri akciğer amfizemi
 • Akciğer zarının yırtılması (Pnömotoraks)
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğer zarı iltihaplanmaları (Ampiyem)
 • Göğsün şekil bozuklukları (İçe çökük veya dışa çıkık göğüs kafesi)
 • Torasik Çıkım Sendromu (TOS)
 • Göğüs travmaları (bıçaklanma, kurşunlanma veya trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları)
 • Diyafram’a komşu organların fıtıklaşmaları
 • Aşırı el terlemesi (Hiperhidrozis) Göğüs Cerrahisi yöntemleri ile yukarıda sayılanlar ve onun dışındaki birçok hastalık için tanısal veya tedavi amaçlı cerrahi işlemler yapılmaktadır.

Göğüs Cerrahisi İle İlgili Uzmanlar

Tüm Göğüs Cerrahisi Uzmanları

Göğüs Cerrahisi Soruları

Göğüs Cerrahisi Videoları