TR Doktor

Uzmanların Son Cevapladığı Sorular

Doç. Dr. <br /> Halil  TAŞKAYNATAN
Doç. Dr.
Halil TAŞKAYNATAN
05/03/2021
Hocam hayırlı günler babam için yazıyorum size mide ve kolon ca ameliyatları geçirdi ve sonrada boynunda şişlikler oluştu kbb doktorumuz pet çektirdi sonuç şu şekil de; Baş-Boyun İncelemesinde: Tiroid bezi sağ lob alt polde 11x7 mm boyutlu hipodens nodüler lezyonda önceki inceleme ile benzer şekilde artmış FDG tutulumu (SUVmax:5.96) izlenmiştir. Histopatolojik verfikasyon önerilir. Boyunda sol submandibular, üst-orta-alt juguler, posterior servikal bölgelerde büyüğü üst juguler bölgede (ortası nekrotik ametabolik görünümde) 32x23 mm boyutlu lenf nodlarında (SUVmax:14.16), sağ retrofarengeal, üst juguler ve posterior servikal bölgelerde büyüğü 12x7 mm boyutlu birkaç adet lenf nodunda (SUVmax:7.57) artmış FDG tutulumu izlenmiştir. Güncel incelemede yenidir. Bu bulgu öncelikle metastaz lehine değerlendirilmiştir. Toraks-Mediasten İncelemesinde: Mediastende paratrakeal, aortopulmoner milimetrik lenf nodlarında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Sağ akciğer orta lobda minör fissür komşuluğunda milimetrik irregüler dansite artım alanında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Batın-Pelvis İncelemesinde: Mide proksimal kısmı izlenmedi (opere). Rezidü mide duvarlarında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Pelviste intestinal segmentlere uyan lokalizasyonlarda heterojen paternde artmış FDG tutulumu (SUVmax:6.77) izlenmiştir (enflamatuar proses? klinik korelasyon önerilir). Rektum lojunda patolojik FDG tutulumu gösteren lezyon saptanmamıştır. Kas-İskelet Sistemi İncelemesinde: İnceleme alanına giren kesitlerde kemik iliğinde diffüz artmış FDG tutulumu (SUVmax:5.59) izlenmiştir (r Pet sonucu nedir hocam? Şimdiden teşekkür ediyorum

Popüler Branşlar

Nöroloji İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) Üroloji Aile Hekimliği Perinatoloji - Riskli Gebelikler Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Romatoloji (İç Hastalıkları) Çocuk Nörolojisi Algoloji Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hematoloji (İç Hastalıkları) Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) Ağız Yüz ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi (Diş Hekimliği) Deri ve Zührevi Hastalıkları Radyoloji Çocuk Cerrahisi Nefroloji Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Kardiyolojisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Diş Hekimliği Çocuk Metabolizma Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Ağız ve Diş Sağlığı Tıbbi Onkoloji Çocuk Nefrolojisi Proktoloji Psikoloji Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyen) Acil Tıp İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları) El Cerrahisi (Ortopedi ve Travmatoloji) Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Adli Tıp Diş Protezi (Protetik Diş Tedavisi) Fizyoterapi Tıbbi Biyokimya Gastroenteroloji Cerrahisi Nükleer Tıp Spor Hekimliği Tıbbi Patoloji Radyasyon Onkolojisi Cerrahi Onkoloji (Genel Cerrahi) Ortodonti (Çene-Diş Bozuklukları) Çocuk Hematolojisi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Hava ve Uzay Hekimliği Medikal Estetik Anatomi Halk Sağlığı Çocuk Romatolojisi Androloji Akupunktur Dil ve Konuşma Terapisti Tıbbi Genetik Girişimsel Radyoloji Psikolojik Danışma ve Rehberlik El Cerrahisi ve Mikrocerrahi (Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahisi) Gastroentroloji Cerrahisi (Genel Cerrahisi) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Acil Diş Hekimi Periodontoloji Çocuk Psikiyatri Tıbbi Farmakoloji Geriatri Çocuk Ürolojisi Klinik Nörofizyoloji Fizyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Androloji (Üroloji) Tıbbi Parazitoloji Restoratif Diş Tedavileri Aile Danışmanı Çocuk Alerjisi Dermatopatoloji Neonatoloji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Biyokimya Çocuk Gelişim Uzmanı Estetisyen Çocuk Yoğun Bakımı El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Çocuk Onkolojisi Histoloji ve Embriyoloji Çocuk Ürolojisi (Çocuk Cerrahisi) Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Meme Cerrahisi Asistan Doktor Embriyoloji ve Histoloji Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Pedagoji Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi İş ve Meslek Hastalıkları (İç Hastalıkları) İşyeri Hekimliği Pedagog