TR Doktor

Nükleer Tıp Biriminde Neler Yapılır

Bölümümüzde Yapılan Tanı Ve Tedaviler:

Nükleer tıp nedir, nükleer tıpta neler yapılır?
Nükleer tıp hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalıdır. Nükleer tıpta üç tip uygulama vardır. Radyonüklid tedaviler, görüntüsüz tanı uygulamaları ve görüntülü tanı uygulamaları. Görüntüleme işlemi kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre Gama kamera veya PET denilen özel cihazlarla gerçekleştirilmektedir. 
Nükleer tıp tetkiklerinin özellikleri nelerdir?
Nükleer tıp tetkikleri hastalıkların tanısı, süreci ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde faydalanılan, güvenilir, ağrısız, pek çok yönteme göre hastalıkları önceden gösterebilen yöntemlerdir. Başka yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgi sağlar, bunların yanında, tüm vücut görüntülerinin elde edilebilmesi ve kıyaslamaya imkan veren sayısal değerler elde edilebilmesi de sağladığı diğer avantajlardır. 
Sintigrafi nedir? 
Sintigrafi nükleer tıpta yapılan görüntülemeye verilen isimdir.
Radyoaktif maddelerin bize zararı var mı? 
Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin radyoaktivite dozları genellikle çok düşüktür. Bu dozlarda radyoaktivitenin insanda önemli bir hastalık veya radyasyona bağlı hasar oluşturduğuna dair kanıt yoktur. Hastanın aldığı radyasyon dozu tanı amaçlı çekilen pek çok röntgen filminden daha az veya onun kadardır. Kaldı ki yaşamımız boyunca çevremizde bulunan televizyon ışınları, cep telefonları, fosforlu saatler v.b gibi yapay kaynaklardan yine uzaydan gelen kozmik ışınlar, toryum, radon ve radonun parçalanma ürünleri gibi doğal radyoaktif kaynaklardan da sürekli olarak düşük doz radyasyona maruz kalmaktayız. Nükleer tıp tetkiklerinin çoğunda alınan radyasyon dozu birkaç ay içinde doğadan alacağımız radyasyon dozunu geçmez. 
Bu maddeler alerji yapar mı? 
Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin alerjik yan etkileri yok denecek kadar azdır. 
Radyoaktif maddeler nasıl uygulanır?
Çoğunlukla toplardamar (ven) yoluyla uygulanır bunun yanında, deri altı, deri için, solunum yolu, ağız yolu vb uygulanma yolları da vardır. 
Radyoaktif maddeler ne kadar vücudumuzda kalır?
Radyoaktif maddeler ışıma yaparak belli bir yarı ömürlerine göre azalarak kaybolurlar yine vücuttan idrar ve bağırsaklar yoluyla da atılmaktadır. Hastaya uygulanan radyoaktivitenin cinsine göre ne kadar süre nelere dikkat edeceği hastalara anlatılmaktadır. Nükleer tıpta en sık kullanılan radyoaktif madde olan teknesyumun yarı ömrü 6 saattir. Damar yolu ile verilen teknesyumun tamamı pratik olarak 24 saatte vücuttan atılır. 
Nelere dikkat etmeliyiz?
Hem gereksiz yere radyoaktiviteye maruz kalınmaması hem de hamile ve çocuk gibi dokuları gelişme gösteren radyasyondan etkilenme olasılığı daha yüksek bireyleri koruma prensibi gereği kullanılan radyoaktivitenin cinsine göre değişen sürelerde radyoaktivite verilen kişi çevresindeki bireylerden uzak durmalıdır. Bu süre ilgili merkezlerde anlatılmaktadır. Yine radyoaktif maddelerin çoğu idrarla atıldığından idrar yolu ile bulaşma olmamasına özen gösterilmelidir. 
Nükleer tıpta hangi hastalıkları tedavi edilebilmektedir?
Tiroid kanseri, hipertiroidi, başta olmak üzere nöroendokrin tümörler, ağrılı kemik metastazları, inflamatuar eklem hastalıkları, karaciğer metastazlarının intraarteriyel radyomikroküre tedavisi ve lenfomalarda radyoimminoterapi gibi birçok hastalıkta radyonüklid tedaviler yapılabilmektedir. 
Radyoaktif iyot tedavisi nedir? Hangi kişilere uygulanır?
Halk arasında atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot (I-131) , tiroid bezinin fazla çalıştığı hipertiroidi hastaları ve tiroid bezinin bazı kanserlerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir.
Radyoaktif iyot tedavisi nasıl uygulanır? Hastanın hastanede yatmasına gerek var mı? 
Ağız yolundan kapsül veya sıvı olarak verilir. Hipertiroidi hastalarına radyoaktif iyot tedavisi genellikle ayaktan verilmekte bazı özel durumlarda hastanede yatış gerekmektedir. Fakat tiroid kanser hastalarına verilecek doz yüksek olduğu için bu hastalar radyoaktif iyot tedavisi için hazırlanmış özel odalarda yatırılırlar. Hastanede kalış süresi uygulanan doza ve günlük ölçümlerde vücutta saptanan radyasyon dozuna göre değişir.

 • Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi
 • Miyokard Perfüzyon Gated Spect
 • Miyokard Perpüzyon Sintigrafisi ( Tc99m- Mıbı )
 • Üç Fazlı Bölgesel Kemik Sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
 • Kemik Sintigrafisi
 • Tiroid Sintigrafisi
 • Paratiroid Sintigrafisi
 • Gastroözafagial Reflü Sintigrafisi
 • Meckel Divertikülü Sintigrafisi
 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi  (Dtpa)
 • Kaptopril Renogram ( Çift Çalışma )
 • Renal Kortikal Sintigrafisi (Dmsa )
 • I – 131 Tüm Vücut Tarama
 • I – 131 Hipertiroidi Tedavisi
 • Dakriosintigrafisi
 • Kemik Dansitometrisi
 •  

Diğer İlgili Makaleler