TR Doktor

Nanoteknoloji ve nanonöroşirürji

Uzm. Dr. Altan DEMİREL
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler:

Nanoteknoloji ve nanonöroşirürji

Sesli Oku
Yazarlar
Murat Kiraz, Serdar Cevik, Altan Demirel, Yusuf Emrah Gergin, Omer Ozdemir
Yayın tarihi
2018
Açıklama
Nanoteknoloji atomların farklı dizilişleriyle; üretim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmektir. Nanonöroşirürji ise nanoteknoloji ile kombine hücresel ve moleküler biyoloji kullanılarak, merkezi ve periferik sinir sisteminin, hücre ve mikrohücre düzeyinde nano ölçekli manipülasyonu olarak tanımlanır. Nanoteknoloji, mevcut görüntüleme modalitelerinin çözünürlüğünün ve duyarlılığının artırılmasında, beyin tümörlerinin tedavi planlamasında, özellikle de glioblastoma gibi malign neoplazmlar ile ilgili mevcut yaklaşımın değiştirilmesinde, omurga hastalıklarının tedavisinde yeni yapısal destek ve enfeksiyon oranlarının azaltılmasını amaçlayarak gelişmeye devam etmektedir. Ayrıca nöral doku mühendisliği açısından, nano malzemeler nörorejenerasyon sürecini yönlendirebilecek niteliktedir. Nanoteknoloji, hücresel ve moleküler düzeye müdahaleyi kolaylaştırarak nöroşirürjiyi değiştirme gücüne sahiptir. Bu derleme yazısında, gelişmekte olan nanoteknoloji tekniklerinin nöroşirürji ile ilgili potansiyel önemi değerlendirildi.
Google Akademik makaleleri
M Kiraz, S Cevik, A Demirel, YE Gergin, O Ozdemir - 2018

Diğer İlgili Makaleler